(0)

Det är med glädje vi nu kan berätta att Allt i Sten blir Flisby

Hantering av personuppgifter

Allt i Sten värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi är öppna med hur och varför vi behandlar personuppgifter och vill i denna policy ge dig insyn i vår hantering.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Allt i Sten Sverige AB, org. nr 556711–5364, med adress Galgbacksvägen 7, 186 30 Vallentuna, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Du kan kontakta oss:
Via e-post: [email protected]
Via vanligt brev:
Allt i Sten Sverige AB
Ekonomi
Galgbacksvägen 7
186 30 Vallentuna

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du besöker alltisten.se, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med våra säljare).

Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. Cookien i sig innehåller inte någon personlig information, som din e-postadress eller ditt namn, utan används endast för att optimera vår webbplats så att den ska fungera så bra som möjligt.

På alltisten.se använder vi cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att vi ska kunna få en tillförlitlig statistik över våra besökare, något som kan hjälpa oss att förbättra den service vi erbjuder dig och övriga besökare.

Uppgifter som lämnas vid personliga kontakter

När du t.ex. tar kontakt med våra säljare via e-post eller telefon eller vid besök i våra butiker kan vi, beroende på vad ärendet gäller, komma att spara uppgifter om dig som behövs för att lösa ditt ärende. Detta kan vara namn, telefonnummer, adress, eller e-postadress.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera din tillgång till, och din användning av, våra tjänster och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse.

Administration av våra tjänster

Vi använder dina personuppgifter för att kunna leverera de produkter och tjänster du beställt av oss och för att genomföra de reservationer och köp du valt att göra. Dina uppgifter används också för att kunna ge dig service om du har frågor eller vill göra reklamationer.

För förmedling av information

När du har reserverat eller köpt dina produkter använder vi dina personuppgifter för att skicka bekräftelse på din reservation eller ditt köp. Sådana utskick sker till det telefonnummer eller till den e-postadress du lämnat.

Utveckling av våra tjänster

Vi använder personuppgifter för att analysera och förstå marknadstrender samt för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Detta gäller framför allt våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att förbättra våra funktioner och göra dem mer användarvänliga.

Marknadsföring och personifiering

Kunduppgifter kan komma att användas i marknadsföringssammanhang av Allt i Sten eller till företag som vi samarbetar med för direktmarknadsföring eller annan reklam via post, e-post eller SMS. I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de exempelvis ska kunna anpassa erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig integritetsskyddslagstiftning.
Vi använder information om våra användare för s.k. personifiering vilket innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när du besöker oss eller för att via e-post, sms eller på annat sätt ge dig rekommendationer, anpassade tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och dina val när du använt våra tjänster.

Rättslig förpliktelse

Personuppgifter används också av oss för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Den rättsliga grunden för vår hantering

Allt i Sten behandlar dina uppgifter lagenligt. Det kan förekomma att dina personuppgifter behandlas baserat på fler rättsliga grunder, t.ex. både för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund, genom ett lämnat samtycke från din sida eller baserat på en intresseavvägning. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och detta upphört, kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas baserat på en annan rättslig grund.

När kan vi komma att dela dina uppgifter?

Allt i Sten delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för. Vi använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Internt hanterar vi personuppgifter i vårt försäljningssystem och i vår kunddatabas. Vissa av dessa system lagrar information i hårdvara som är installerad lokalt hos oss och då är det endast vår personal som har tillgång till uppgifterna. Vissa uppgifter är lagrade hos våra leverantörer eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i vilket fall leverantören är vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.
Utöver leverantörer för våra egna system använder vi externa leverantörer för analys av användarbeteenden på vår webbplats. Detta rör framför allt uppgifter som inhämtas genom cookies och hanteras anonymt.

Lagring av dina personuppgifter

På Allt i Sten behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge god service. Vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.
Samma personuppgift kan ha sparats hos oss på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallrats ur ett system kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan laglig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Allt i Sten har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Dina rättigheter

Allt i Sten vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering.

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.