(0)

1. Betalning

1.1. Fakturering sker endast till företag efter godkänd kreditprövning.

1.2. Betalningstid 30 dagar netto.

1.3. Dröjsmålsränta debiteras med 13%.

1.4. Betalning i butik sker med kort, Swish, eller förskottsbetalning till vårt bankgironummer.

1.5. När full betalning är Allt i Sten tillhanda lämnas/levereras varor ut. Ej betalda varor förblir i Allt i Stens ägo tills dess att full betalning har erlagts.

2. Leverans

2.1. Leverans sker mot frakttillägg och förutsätter framkomlig väg (BK 1, 24 meters ekipage, 60 ton totalvikt och fri höjd). Vid leverans över 12-15 ton skall bil med tillkopplat släp kunna komma fram till arbetsplatsen. Vid lägre fraktvikt och trånga utrymmen erbjuds leverans med enbart dragbil.

2.2. Ordinarie lossningstid om 45 min ingår i priset, eventuell omlastning/lossning därutöver debiteras med 1250 kr (ink. moms) per påbörjad timme.

2.3. Allt i Sten förbehåller sig rätten att efterdebitera oförutsedda  kostnader som uppstår i samband med leverans.

3. Lastpallar

3.1. Pallar debiteras vid försäljningstillfället till självkostnadspris.

3.2. Vid retur till vårt lager och uppvisande av betald faktura eller kvitto återbetalas 20 kr per pall.

3.3. Retur skall ske inom två månader från försäljningstillfället.

4. Pallbrytning

4.1. Vid beställning av ej hela lastpallar med sten debiteras 380 kr (ink.moms) per palldelning.

5. Returer

5.1. Eventuella returer mottages endast efter överenskommelse med Allt i sten. Vid retur inom 30 dagar av lagerhållet material krediteras 65 % av debiterat pris. Varan inklusive emballage skall vara hel, ren och oanvänd vid retur.

5.2. Specialbeställt material tas ej i retur. Eventuell returfrakt betalas av köparen.

6. Reklamation

6.1. Synligt skadat gods skall vid mottagandet anmälas direkt till Allt-i-Sten. Eventuell reklamation skall anmälas innan varorna används och senast tio dagar efter mottagandet.

6.2. Ersättning för omläggning av produkter med synliga fel utgår ej. Ersättning utgår ej vid felmontering av produkter. Det är entreprenören och kundens ansvar att samla information kring montering.

6.3. På betongprodukter kan det förekomma kalkutfällningar som visar en ljusgrå hinna på produkten. Med tiden försvinner dock denna kalkhinna. Detta är inget som påverkar produktens funktion eller kvalitet. Kalk finns naturligt i betongprodukter och kalkutfällning är därför ingen grund för reklamation. Nyansskillnader i betongprodukter kan förekomma från ett tillverkningsdatum till ett annat och är ej reklamationsgrundande.

Huvudleverantörer

  • Vallentuna 08-514 304 55
  • Norsborg 08-531 880 65
  • Försäljning Uppsala 018-15 05 85