(0)

ALLT I STEN ÄR NU FLISBY! • 50-70% på mängder av produkter

Den vägledning som finns på vår hemsida är generell och tar inte hänsyn till individuella förhållanden. Anvisningarna gör heller inte anspråk på att vara kompletta bygganvisningar, utan är exempel på hur olika arbeten kan utföras. Slutresultatet är beroende av en rad faktorer som vi inte kan råda över och Allt-i-sten tar därför inte konstruktionsansvar för de olika exemplen. Du ansvarar själv för all användning av information, instruktioner och anvisningar som du hittar på vår hemsida.

Om du känner dig osäker på något och har frågor är du alltid välkommen kontakta oss.