(0)

Det är med glädje vi nu kan berätta att Allt i Sten blir Flisby

 • Är det svårt att bygga stödmurar?

  Stödmurar är mer avancerade projekt än att t.ex. lägga plattor. Vår ambition är att du ska kunna genomföra ditt stenprojekt på egen hand med stöd från oss på Allt i Sten.

 • När är bästa tiden på året att bygga murar?

  Den bästa tiden är från det att tjälen har gått ur marken tills dess att frosten kommer på hösten. Det är också behagligare att krypa runt på alla fyra när marken är torrare.

 • Ska jag lägga plattorna först eller bygga muren?

  Då muren ska ner djupare i marken är det bäst att börja med muren.

 • Finns det en byggbeskrivning till min mur?

  Ja, det finns ofta i producenternas broschyrer eller på deras hemsidor.

 • Bygger Allt i Sten murar?

  Nej, vi utför inte entreprenader men förmedlar gärna kontakter till kvalificerade anläggare.

 • Hur hög mur kan jag bygga ut med gatan?

  Kontrollera vad som gäller i din kommun. I vissa kommuner behövs bygglov.

 • Vad väger en kvadratmeter mur?

  Vikten skiljer sig mellan betong och natursten. T.ex. väger stödmur av märket Megastone 150 rak ca 440 kg per kvadratmeter medan blockstensmur i granit väger ca 520 kg per kvadratmeter.

 • Varför ska materialet bakom stödmuren vara väldränerande?

  Utan ett väldränerande material kan det skapas vattenansamlingar bakom stödmuren. När vattnet sedan fryser riskerar det att trycka sönder muren. Därför bör man alltid använda väldränerande stensingel som ser till ytvattnet rinner rakt igenom ner till marken.

 • Hur mycket dräneringslager behöver jag bakom min stödmur?

  För att leda bort vattnet närmast bakom muren behövs ca 25- 30 cm. Dräneringslagret ska helst skiljas med fiberduk från den bakomliggande trädgården.

 • Hur nära muren kan jag sätta häckplantor?

  En färdigvuxen häck är ungefär lika stor under marken som ovan. Därför krävs rikligt med jordmån för att buskarna inte ska inkräkta på murens dränering. Räkna med att sätta häckplantorna minst en meter från muren och dubbelkolla alltid med plantleverantören.

 • Varför ska jag köpa geonät?

  För att armera fyllnadsmassorna bakom stödmuren och därmed minska jordtrycket mot muren.

 • Vad är geonät?

  Geonätet är en flexibel eller styv nätkonstruktion som förbättrar markens bärighet genom att låsa partiklar i jorden.

 • Ska jag använda olika geonät till olika typer av stödmurar?

  Ja, murtillverkarna erbjuder olika nät till sin murar.

 • Hur delar jag på en mursten?

  Du kan klippa eller såga murstenen beroende på sort och modell.

 • Kan jag limma mursten?

  Ja, det går bra.

 • Vilket lim funkar bäst?

  Vi rekommenderar att du väljer ett montagelim, t.ex. Sentinel eller Kiilto. Tänk på att underlagen som limmas ska vara torra och fria från damm, fett och olja.