(0)

Det är med glädje vi nu kan berätta att Allt i Sten blir Flisby

 • Vad är bärlager?

  Bärlagret består av ett dränerande krossmaterial som inte tjälar. Det är det understa och största lagret i din stenläggning som upprätthåller bärigheten och ser till att stenläggningen blir stabil.

 • Hur mycket bärlager behöver jag?

  Bärlagrets tjocklek beror på platsens förutsättningar och syftet med ytan. Till en trädgårdsgång eller uteplats behövs i regel ca 15-20 cm. Till en garageuppfart eller en annan körbar yta behövs ca 20-30 cm.

 • Vad är sättsand?

  Stenmjöl/sättsand är berg som krossats till en kornstorlek om 0-4 mm. Sättsand används vid stenläggning av ex. markplattor och gatsten.

 • Vad är sättlager?

  Sättlagret ligger direkt under markstenen eller plattorna. Sättlagret är mindre och mer lättarbetat än bärlagret och består av ett krossmaterial, t.ex. stenmjöl 0-8 mm.

 • Hur mycket sättlager behöver jag?

  Sättlagret bör vara maximalt 5 cm tjockt.

 • Vad är dräneringslager?

  Dräneringslagret består av krossmaterial med hög dräneringsförmåga som inte tjälar, t.ex. makadam 8-11 mm eller 8-16 mm.

 • Varför ska jag ha fiberduk?

  Fiberduken består av sammanpressade plastfibrer vilket gör att den inte kan ruttna. Materialet är följsamt, hållbart och filtrerande. Fiberduk finns i olika bruksklasser och det är viktigt att du väljer rätt klass för ditt stenprojekt. Den fiberduk vi säljer på Allt i Sten är anpassad för markarbeten.

 • Måste jag vibrera marken när jag anlägger bärlager och sättlager för plattläggning eller murbygge?

  Ja.

 • Kan jag låna en markvibrator hos er?

  Nej, det kan du göra hos din lokala maskinuthyrare.